Miniatuur stroomonderbreker constructie en installatie

- Apr 08, 2018-

1. De installatie van de stroomonderbreker moet voldoen aan de eisen van de GB13955-92-norm en de productspecificatie;

2. Bij de installatie van de stroomonderbreker moet volledig rekening worden gehouden met de voedingslijn, voedingsmodus, voedingsspanning en aardingstype van het systeem;

3. Het nominale voltage, de nominale stroom, het kortsluitingsvermogen en de breektijd van de stroomonderbreker moeten voldoen aan de eisen van de beschermde voedingslijn en elektrische apparatuur;

4. De installatie van stroomonderbrekers moet correct zijn. Verschillende soorten aardingsvormen van systemen van eenfasige, driefasige driedraads-, driefasige vierdraads voedingssystemen hebben verschillende bedrading voor reststroombeveiligers en er moet voldoende aandacht aan worden besteed;