Introductie van overblijvende stroomonderbreker

- Apr 30, 2018-

Een overblijvende stroomonderbreker is een andere klasse van stroomonderbreker, een resterende stroomonderbreker (RCCB) is in wezen een stroomdetectie-inrichting die wordt gebruikt om een laagspanningscircuit te beschermen in het geval van een fout. Het bevat een schakelapparaat dat uitschakelt wanneer er een fout optreedt in het aangesloten circuit.

Doel van RCCB

De resterende stroomonderbreker is bedoeld om een persoon te beschermen tegen de risico's van elektrische schokken, elektrocutie en branden die worden veroorzaakt door defecte bedrading of aardfouten.

RCCB is met name handig in situaties waar zich een plotselinge aardfout in het circuit voordoet, bijv. Een persoon komt per ongeluk in contact met een open stroomdraad in het circuit. In een dergelijke situatie, bij afwezigheid van een RCCB in het circuit, een aardfout kan optreden en de persoon loopt het risico op een elektrische schok.

Als hetzelfde circuit echter wordt beschermd met RCCB, wordt het circuit uitgezet in een fractie van een seconde, waardoor de persoon geen elektrische schok krijgt. Daarom is het een goede en veilige praktijk om RCCB in uw elektrische circuit te installeren.