Shunt Release Feedback-signaal

- Apr 24, 2018-

In geval van brand moet de niet-vuurvoedingsbron met geweld worden verwijderd door het vuurhekkensysteem. Tegelijkertijd moet de host voor brandbestrijding een feedbacksignaal ontvangen om de werking van de shuntvrijgave te bevestigen.

1) Het brandbeveiligingskoppelingsysteem ontvangt het terugkoppelingssignaal van de shuntuitschakelactie van de hulpcontacten als een "echt" signaal.

2) De methode voor het vervangen van het terugkoppelingssignaal van het hulpcontact door het relais om het actiesignaal door het relais te verkrijgen, wordt het "valse" signaal genoemd.

Om het "echte" signaal te verkrijgen (de stroomonderbreker kan onbruikbaar zijn vanwege een tussenliggende relaisactie), wordt het circuitonderbrekeraccessoire van de shuntontgrendeling en het hulpcontact gewoonlijk gebruikt in het ontwerp. Het terugkoppelingssignaal van de actie van de stroomonderbreker wordt ondersteund door de stroomonderbreker. Contacten en invoermodules leiden naar de vuurcontrolekamer.