Gevoeligheid van overblijvende stroomonderbreker

- May 04, 2018-

De resterende stroomonderbreker is primair ontworpen voor bescherming tegen aardingsfouten en de gevolgen daarvan voor het menselijk leven, zoals elektrische schokken.

Volgens studies is een persoon in staat om elektrische schokken slechts tot de magnitude van 30 mA aan te houden.

RCCB's in laagspanningsbeveiliging zijn dusdanig ontworpen dat ze zelfs bij een kleine wijziging in de reststroom tot 30 mA van het circuit worden uitgeschakeld. De responstijd is meestal binnen 40 mseconden, wat ervoor zorgt dat de persoon te allen tijde volledig is beschermd tegen elektrische schokken.

Hogere waarden van 300 mA worden gebruikt in gevallen waar bescherming tegen brandgevaar wordt gezocht. Dit is handig op plaatsen waar veel ontvlambaar materiaal is opgeslagen.

Conclusie

RCCB is een essentieel beschermend apparaat in uw elektrische circuit dat helpt bij het voorkomen van elektrische gevaren in het geval van aardfouten. Een correct ingestelde RCCB zal ervoor zorgen dat er geen dodelijke verwondingen aan de mens worden toegebracht in geval van een onbedoeld aanraken van onder spanning staande draden.