Hoe beschermt de aardlekschakelaar?

- May 06, 2018-

De resterende stroomonderbreker is bedoeld voor bescherming tegen aardfouten en het bijbehorende risico voor het menselijk leven, zoals elektrische schokken.

Het onderliggende fundamentele principe achter de werking van RCCB is dat in ideale situaties de stroom die in het circuit stroomt door middel van een (warme) stroomdraad hetzelfde moet zijn als de terugkerende stroom van de nulleider.

In het geval van een aardfout, vindt de stroom een passage naar de aarde via toevallige middelen (zoals toevallig contact met een open draad, enz.). Dientengevolge wordt de terugkerende stroom uit neutraal gereduceerd. Dit verschil in de stroom is ook bekend als "Reststroom".

De resterende stroomonderbreker is zodanig ontworpen dat deze continu het verschil (reststroomwaarde) in actuele waarden tussen de spanningvoerende en neutrale draden detecteert en vergelijkt. Elke kleine wijziging in de huidige waarde ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis zou de RCCB ertoe brengen om van het circuit te struikelen.