Aardlek Stroomonderbreker Bedrading

- Apr 18, 2018-

1. De bedrading moet worden aangesloten op basis van de voeding en laad vlaggen op de lek stroomonderbreker, en ze mogen niet worden omgekeerd.

2. De beveiligingslijn mag niet door de stroomtransformator met nulsequenties lopen. Wanneer een driefasig vijfdraadssysteem of een enkelfasig driedradig systeem wordt gebruikt, moet de beveiligingslijn worden aangesloten op de beveiligingskoffer van de lekschakelaar en mag deze de nulsequentiestroom niet passeren. Apparaat.

3. Eenfasige verlichtingscircuits, driefasige vieraderige distributielijnen en andere lijnen of apparatuur die neutrale werklijnen gebruiken, de neutrale lijn moet door nulsequentiestroomtransformatoren lopen.

4. In het systeem waarbij het neutrale punt van de transformator direct geaard is, kan de werkende nullijn, zodra de lekschakelaar is geïnstalleerd, alleen als werkende neutrale lijn worden gebruikt nadat deze door de nulsequentiestroomtransformator is gegaan. Het kan niet herhaaldelijk worden geaard, noch kan het zijn. De nullijnen van andere lijnen zijn verbonden.

5. De elektrische apparatuur kan alleen worden aangesloten op de belastingzijde van de lekkagebreker. Het is niet toegestaan om het ene uiteinde te verbinden met de laadzijde en het andere uiteinde met de voedingszijde.

6. In het driefasige vierdraads- of driefasige vijfdraadssysteem moet de driefasige belasting zo veel mogelijk in het gemengde circuit van eenfasige en driefasige belastingen worden gebalanceerd.